Det finns både för- och nackdelar med Rosengård. Fördelarna är flera än nackdelarna. Rosengård är en kulturell smältdegel och lika färggrann som den är på kulturrikedom lika smak- och doftrik är variationen på mat till exempel. Det är helt enkelt en spännande stadsdel i Malmös utkanter. Från Rosengård sprider sig den kulturella bredden vidare och Malmö kan stoltsera med ett spännande utbud av butiker och restauranger. Nackdelarna är att inte alla tar tillvara på sin kreativitet, de slöar till och söker efter utlopp för sin frustration istället för att omvandla den destruktiva kraften till något positivt. Det är inte den enda stadsdel i världen där man bränner bilar av tristess. De enda som ser på den här typen av destruktivitet som nått positivt är de som får sälja volvodelar till följd av ungdomar på krigsstigen mot vuxenvärlden. Så är det överallt, det är inget specifikt för Rosengård.

(Visited 1 times, 1 visits today)