Förortsslang hänger mer ihop med gatukonst än med finkultur

Förortsslang är kort och gott variationer av ett språk som talas i förorter. Slang är ord och uttryck som inte följer skolboksgrammatiken och inte finns med i Svenska Akademins ordlista. Däremot kan det handla om ord som i framtiden kommer att bli en del av det svenska språket. Det sker alltså en hel del språklig nydaning ute i förorterna. Ett kännetecken för förortsslang är att det kan handla om ord och meningar som tagit intryck från många olika kulturer och om låneord från de språk som talas i förorten i fråga. Förortsslang kan även vara skämtsamma namn på byggnader och företeelser. När det nu byggs en skyskrapa i Rosengård kommer den säkert att få ett folkligt namn precis som den berömda fiskbutiken ”fiskekörka” i Göteborg. Slangorden kan alltså bli en viktig del av ett områdes identitet. Även om det finns många språkpurister som irriterar sig på att modersmålet förändras. Rinkeby är en gammal svensk förort med ett distinkt språkbruk som kommit att kallas för rinkebysvenska.

Tags: ,