Ett yrke som är så enormt viktigt i vårt samhälle är socionomer och socialsekreterare. Tyvärr är det brist på utbildade personer inom dessa områden, och inte minst på ställen runtom i landet som är lite extra utsatta. Rosengård i Malmö är ett sådant område där man ofta har svårt att rekrytera nya socionomer. Kanske skulle de gynnas av att sats mer på socionombemanning än vad de gör idag? Eller hur kan man på annat sätt locka fler medarbetare till socialtjänsten i Rosengård? Där om någonstans i Malmö behövs det ju fler socialsekreterare, i och med att relativt många ansöker om försörjningsstöd där. Samma sak gäller exempelvis socialkontor i Rinkeby och Alvik i Stockholm, liksom Angered och Bergsjön i Göteborg. Det här är en stor utmaning för hela samhället att arbeta mer med än vad vi gör idag.

Skylt med hope och despair

Tags: ,